best css templates

Všeobecné Pravidlá

Ako hráč si povinný mať o pravidlách prehľad a riadiť sa nimi. Tým, že sa prihlásiš na server, potvrdzuješ, že pravidlá poznáš a rátaš s možnosťou trestu v prípade porušenia.

#1 Minecraft server

Chat a obecné chovanie na servery


V chate nebuď agresívny, neurážaj priamo ani nepriamo a nepoužívaj vulgárnu reč. Tresty budú odvodené od konkrétneho prehrešku viď nižšie.

§ Spam alebo bežná vulgarita (1-2 slovíčka) -> mute 20m
§ vulgarity vo väčšej miere, agresie v chate -> ban 8h
§ Urážky, posmešky proti serveru alebo Admin tímu -> ban 5d
§ Sexuálne, úchylné alebo hanlivé prejavy -> ban 3d
§ Prejavy rasizmu, neonacizmu alebo iných smerov, ktoré porušujú ľudské práva -> ban 7d

Nezneužívaj žiadne práva, bugy, chyby v hre alebo givnuté veci.
Zatajovanie týchto vecí sa berie aj ako zneužívanie! -> ban 5d 

Zákaz zabíjania hráčov po teleportovaní a lákanie do pascí. -> ban 3d

#2 TeamSpeak 3 server


1. Vo VŠETKÝCH miestnostiach platia pravidlá TS serveru!
2. Je vyžadované herné meno, a to od admin teamu vo všetkých okolnostiach a od hráčov pri riešení vecí spojených s Minecraftom a serverom.
Následok: 10m ban
3. Je zakázané šírenie cheatov, hackov alebo iných podporných programov 3. strany
Následok: 7d ban
4. Je zakázané napodobňovať mená členov AT alebo YouTuberov alebo si dávať prefix pred meno.
Následok: 1d ban> 7d ban
5. Sú zakázané mená ako napr. TeamSpeakUser & Android & iOS_Client atď.
Následok: 10m ban
6. Žiadny používateľ sa nesmie vyjadrovať vulgárne, nesmie nikoho urážať a vyvolávať spory.
Následok: 1h ban> 1d ban
7. Užívatelia nesmú propagovať rasovú, národnostnú, náboženskú či inú neznášanlivosť či diskrimináciu.
Následok: 3d ban> perm. ban
8. Užívatelia nesmú akýmkoľvek spôsobom floodovať alebo spamovať [voice / chat / log].
Následok: 1d ban
9. Užívatelia nesmú používať clownfish na TS3.
Následok: 3d ban
10. Užívatelia nesmú púšťať zvukovej stopy, zvuky, hudbu vo voľných miestnostiach.
Následok: 1d ban
11. Užívatelia nesmú akýmkoľvek spôsobom robiť reklamu [názov servera / ip / url odkazy].
Následok: perm. ban
12. Je zakázaný nevhodný description, názov miestnosti, avatar či meno.
Následok: 1h ban> 1d ban
13. Je zakázané Nahrávať vo všetkých miestnostiach na Teamspeaku bez povolenia.
Následok: 7d ban
14. Neslušných a nevychovaných hráčov tu nechceme.
Následok: 14d ban
15. je prísne zakázané používať proxy & vpn servery.
Následok: perm. ban
16. prísny zákaz zneužívať práva & bugy. 
Následok: perm. ban
17. Vedenie & Správa TS si vyhradzuje zmeniť pravidlá bez upozornenia.
18. Na Vedenie & Správu TS sa nevzťahujú žiadne pravidlá a o treste rozhodujú podľa vlastnej vôle.
19. Člen admin teamu si vás môže bez upozornenia moovnuť, ak ide o vyriešenie problémov alebo upozornenie na porušovanie pravidiel.

© Copyright 2018 Firestorm.sk