amp templates

Všeobecné Pravidlá

Ako hráč si povinný mať o pravidlách prehľad a riadiť sa nimi. Tým, že sa prihlásiš na server, potvrdzuješ, že pravidlá poznáš a rátaš s možnosťou trestu v prípade porušenia.

#1 TeamSpeak 3 server


1. Vo VŠETKÝCH miestnostiach platia pravidlá TS serveru!

2. Je zakázané šírenie cheatov, hackov alebo iných podporných programov 3. strany

3. Je zakázané napodobňovať mená členov AT alebo YouTuberov/Streamerov.

4. Sú zakázané mená ako napr. TeamSpeakUser & Android & iOS_Client atď.

5. Žiadny používateľ sa nesmie vyjadrovať vulgárne, nesmie nikoho urážať a vyvolávať spory.

6. Užívatelia nesmú propagovať rasovú, národnostnú, náboženskú či inú neznášanlivosť či diskrimináciu.

7. Užívatelia nesmú akýmkoľvek spôsobom floodovať alebo spamovať [voice / chat / log].

8. Užívatelia nesmú používať clownfish na TS3.

9. Užívatelia nesmú púšťať zvukové stopy, zvuky, hudbu vo voľných miestnostiach.

10. Užívatelia nesmú akýmkoľvek spôsobom robiť reklamu [názov servera / ip / url odkazy].

11. Je zakázaný nevhodný description, názov miestnosti, avatar či meno.

12. Je zakázané Nahrávať vo všetkých miestnostiach na Teamspeaku bez povolenia.

13. Neslušných a nevychovaných hráčov tu nechceme.

14. je prísne zakázané používať proxy & vpn servery.

15. prísny zákaz zneužívať práva & bugy. 

16. Vedenie & Správa TS si vyhradzuje zmeniť pravidlá bez upozornenia.
17. Na Vedenie & Správu TS sa nevzťahujú žiadne pravidlá a o treste rozhodujú podľa vlastnej vôle.
18. Člen admin teamu si vás môže bez upozornenia moovnuť, ak ide o vyriešenie problémov alebo upozornenie na porušovanie pravidiel.

© Copyright 2018 Firestorm.sk