Chat

Tu môžeš komunikovať pri prípadných problémoch čo sa týka TS3 serveru 1 aj 2. Pre začatie chatu je nutná registrácia.

POUŽÍVAJTE MENÁ ZHODNÉ S TÝM ČO MÁTE NA TS3 SERVERI!

Latest Message: 2 weeks, 4 days ago